Thông báo cho học sinh K39 về việc xuống trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương thanh toán để đi trường mới

Thông báo tuyển sinh năm học 2014-2015

Mẫu đơn đăng ký xét tuyển

Mẫu đơn xin học

 

 


 
  Hình ảnh hoạt động